ผู้สอน
Watchara Kunsri
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.4/1 การจัดการข้อมูล


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25119

สถานศึกษา

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักการ และรูปแบบของโปรแกรมตารางทำงานการป้อนข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การเรียกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลมาดำเนินการ การจัดรูปแบบชิ้นงาน การรูปแบบข้อมูล การพิมพ์ การสร้างกราฟ ฟังก์ชันการคำนวณ และฟังก์ชันการทำงานต่างๆ

ปฏิบัติการสร้างงานบนตารางทำงาน ป้อนข้อมูล แก้ไขข้อมูล เก็บข้อมูลลงแฟ้มข้อมูล เรียกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลมาดำเนินการ จัดรูปแบบชิ้นงานการจัดรูปแบบข้อมูล สร้างกราฟ ใช้ฟังก์ชันการคำนวณ ฟังก์ชันการทำงานต่างๆ และประยุกต์ตารางทำงานในงานต่างๆ

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตารางทำงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้