เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ม.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับนักเรียนที่น่ารักของครูเอ็นทุกคนนะครับ

ให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะ ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้มีประโยชน์

หาความรู้ใส่ตัวจากอินเทอร์เน็ตให้มาก

อยากรู้ อะไร ในเน็ตมีให้หมด

แต่ต้องรู้จักเลือกใช้ข้อมูลที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ