homeแอนิเมชั่น ม.2/4
personperson_add
แอนิเมชั่น ม.2/4

ผู้สอน
นาย สันติชัย เสมือนใจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
แอนิเมชั่น ม.2/4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2515

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้น ม.2/4 โรงเรียนตะโหมด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)