homeแอนิเมชั่น ม.2/4
person
แอนิเมชั่น ม.2/4

ผู้สอน
นาย สันติชัย เสมือนใจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
แอนิเมชั่น ม.2/4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2515

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักเรียนชั้น ม.2/4 โรงเรียนตะโหมด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)