homeคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ม.4
personperson_add
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ม.4

ผู้สอน
กรณัฏฐ์ บุญอยู่
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ม.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2523

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางทำงาน โปรแกรมนำเสนองาน และใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้ที่ไม่พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)