เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ม.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางทำงาน โปรแกรมนำเสนองาน และใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้ที่ไม่พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์