ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ
ผู้สอน

นาง กนกกาญจน์ แสนสุวรรณ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25237

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวร้อยเอ็ด

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.