คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ผู้สอน

พิศาล วัชรสุธากร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25248

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับชั้น ปวช.1สาขางานอิเล็กทรอนิกส์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.