ผู้สอน
ปริยากร สุภาพ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์พื้นฐาน(ค32101)ห้อง5/4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25293

สถานศึกษา

โรงเรียนพุทไธสง


คำอธิบายชั้นเรียน

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด