เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 32101) ม.5/1 ปีการศึกษา 2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จักรพงษ์ โจไธสง

โรงเรียนพุทไธสง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค 32101

1. เข้าใจความหมายและหาผลลัพธ์ที่เกิดจากกรบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนจริง ที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะและจำนวนจริงในรูปกรณฑ์

2. หาค่าประมาณของจำนวนที่อยู่ในรูปกรณฑ์และจำนวนที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้ วิธีการคำนวณที่เหมาะสมได้

3. หาอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมที่กำหนดให้และนำไปใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับระยะทาง ความสูง และการวัดได้