การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา


ผู้สอน
นาย เอกชัย ภูมิโคตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา

Class ID
253

สถานศึกษา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
คำอธิบายวิชา

ศึกษาความหมาย ประเภทของสื่อ การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)