ผู้สอน
ขวัญใจ เขียนเสมอ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การจัดการฐานข้อมูล ม.6/3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25339

สถานศึกษา

โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้โปรแกรมการจัดการฐานข้อมุลเบื้องต้น