ผู้สอน
นางสาว เจ๊ะยารีเย๊าะ เจะโซ๊ะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

993-225 การพยาบาลผู้สูงอายุ 3/2559


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25352

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

การพยาบาลผู้สูงอายุ