homeกิจกรรมชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
person
กิจกรรมชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้สอน
นาย ศุภชัย พวงบุบผา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
กิจกรรมชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2536

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. นายศุภชัย พวงบุบผา   ประธาน

2. นส.กัณอลิน  ..   กรรมการ

3. นายสาธิต  คณฑา   กรรมการ

4. นส.ประภาศรี กรรมการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)