ผู้สอน
ปรวัฒน์ ฟองมูล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ปวช.2/1 คอ. คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25370

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

5555