ผู้สอน
นาย ธนัตถ์พงศ์ จันทิมา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

1/2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25374

สถานศึกษา

โรงเรียนสว่างแดนดิน (สพม.23 จ.สกลนคร)


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา