ภาษาจีน ม.4/1
ผู้สอน

มณีรัตน์ อรชร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาจีน ม.4/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25415

สถานศึกษา
โรงเรียนนารีวุฒิ

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.