เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ป.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำที่ประวิสรรชนีย์

คำที่ประวิสรรชนีย์ คือ ที่นำพยัญชนะมาประสมสระ อะ และคงรูปสระ อะ ไว้หลังพยัญชนะเวลาอ่านออกเสียงจะอ่านออกเสียง อะ เต็มเสียง (ถ้าประสมอยู่ที่พยางค์หน้าให้ออกเสียง อะ กึ่งเสียง) เช่น กระจก กระชาก กระทะ ตะลุย คะนึง ตะลึง ละเอียด ธรรมะ กะปิ คะนึง ทะนง ประเดียว

คำที่ไม่มีประวิสรรชนีย์

คำที่ไม่มีประวิสรรชนีย์ คือ คำที่ประสมสระ อะ เวลาอ่านออกเสียงคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์จะอ่านออกเสียง อะ กึงเสียง เช่น ขนุน ฉลาม ถลำ เมล็ด สารพัด สมัย ถนน ตลก ตลิง ทนาย ทยอย สกัด สงบ สไบ ขโมย