วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ม.6 ปี 2560
ผู้สอน

นาย พิเชษฐ์ บำบัดทุกข์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 19 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ม.6 ปี 2560

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25471

สถานศึกษา
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างชั้นเรียนออนไลน์ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ง 33101 ขึ้นมานี้ มุ่งหวังเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการเรียนแบบออนไลน์ โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้และทำงานที่มอบหมายส่งในที่ใด เวลาใดก็ได้ เพียงแต่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต และเครื่องคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนเท่านั้น ก็สามารถจะเรียนรู้สิ่งต่างๆในรายวิชานี้ได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.