การบริหารงานคุณภาพในองค์การ1/60
ผู้สอน

ดร. ปิติภาคย์ ปิ่นรอด

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ1/60

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25485

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

คำอธิบายชั้นเรียน

การบริหารคุณภาพในองค์กร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.