พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3/2559
ผู้สอน

น.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3/2559

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25512

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

MGM0515 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.