คอมพิวเตอร์(พื้นฐาน) ม.4/1 ภาคเรียนที่ 1/2560
ผู้สอน

ครู จักรพันธ์ สุขจริง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์(พื้นฐาน) ม.4/1 ภาคเรียนที่ 1/2560

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25515

สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา คอมพิวเตอร์(พื้นฐาน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง ม.4/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.