ผู้สอน
ครู จักรพันธ์ สุขจริง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์(พื้นฐาน) ม.4/2 ภาคเรียนที่ 1/2560


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25516

สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาคอมพิวเตอร์(พื้นฐาน) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง ม.4/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560