ผู้สอน
ครู จักรพันธ์ สุขจริง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 18 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์(พื้นฐาน) ม.5/1 ภาคเรียนที่ 1/2560


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25518

สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา คอมพิวเตอร์(พื้นฐาน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง ม.5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560