ผู้สอน
ครู จักรพันธ์ สุขจริง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 16 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์(พื้นฐาน) ม.6/2 ภาคเรียนที่ 1/2560


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25522

สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา คอมพิวเตอร์(พื้นฐาน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง ม.6/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560