ผู้สอน
Wisa Chaitree
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25532

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ