ผู้สอน
ครู อาริยา รักษางาม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่1/3 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25535

สถานศึกษา

โรงเรียนวัชรวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีตอนรับน้องเรียนทุกคนค่ะ