การจัดการสำนักงานสมัยใหม่ กลุ่ม 3/59
ผู้สอน

Mathuros Srathongcum

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การจัดการสำนักงานสมัยใหม่ กลุ่ม 3/59

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25541

สถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

รหัสวิชา 3216-2001
รายวิชาการจัดการสำนักงานสมัยใหม่ กลุ่ม 3/59


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.