ผู้สอน
นางสาว สุดารัตน์ พรหมพันธ์ใจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25544

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี


คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1