คอมพิวเตอร์ 2
ผู้สอน

นางสาว สุดารัตน์ พรหมพันธ์ใจ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25552

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี จังหวัดนครราชสีมา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.