การโรงแรม(ปริญญาตรี)
ผู้สอน

นาง พรชนก เฮงประเสริฐ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การโรงแรม(ปริญญาตรี)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25556

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศในงานโรงแรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.