ผู้สอน
Mr. KrooTon BoonChai
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

M.5/11


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2556

สถานศึกษา

BC


คำอธิบายชั้นเรียน

 แบบทดสอบ ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์