ปวช1/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 60 (คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ)
ผู้สอน

นางสาว สาวิณี บุญผลึก

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ปวช1/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 60 (คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25579

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

-


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.