M.5/13

ผู้สอน
Mr. KrooTon BoonChai
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
M.5/13

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2558

สถานศึกษา
BC

คำอธิบายวิชา

 แบบทดสอบ ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)