ระบสารสนเทศเพื่อการจัดการ กลุ่ม 1-2/60
ผู้สอน

Mathuros Srathongcum

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ระบสารสนเทศเพื่อการจัดการ กลุ่ม 1-2/60

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25581

สถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

รหัสวิชา 3215-3106 ระบสารสนเทศเพื่อการจัดการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.