เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาาาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา Course Description

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม คำศัพท์ ภาาาอังกฤษ ในงานแม่บ้านโรงแรม เอกสารในงานแม่บ้านโรงแรม การกรอกแบบฟอร์ม การบริการข้อมูลงานแม่บ้าน และฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษงานแม่บ้านโรงแรม