ง20245 คอม 5
ผู้สอน

กิตติธัช อุดมฉวี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ง20245 คอม 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25586

สถานศึกษา
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัสวิชา ง20245


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.