เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย 4-6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เจนจิรา เสนาภักดี

โรงเรียนพระปริยัติธรรม สวัสดิ์วิทยา

ห้องเรียนสำหรับวิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย