เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว

เกี่ยวกับชั้นเรียน

โปรแกรม Flash เป็นโปรแกรมสร้างงานมัลติมีเดียที่ได้รับความนิยม สามารถสร้างงานภาพเคลื่อนไหว เสียง และการโต้ตอบกับผู้ใช้ ไฟล์งานที่ได้ยังมีขนาดเล็ก

เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน