ผู้สอน
ประสิทธิชัย เคนานัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาเคมี


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25612

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนเพื่อรู้