ผู้สอน
ปฏิธาน สร้างช้าง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เคมี


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25613

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

ผมเท้ค้าบ