homeมัธยมศึกษาตอนต้น
personperson_add
มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้สอน
person
นาย รักเกียรติ โคกสีนอก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2563

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการใช้งาน photoshop


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)