โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ (คอมฯ 59บ้านกรวด)
ผู้สอน

อรุณรัศมี สอนนนฐี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ (คอมฯ 59บ้านกรวด)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25634

สถานศึกษา
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและฝึกทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ตารางคำนวณ และการนำเสนองาน ในการพิมพ์และจัดรูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การสร้างการนำเสนองาน การแทรกรูปภาพ วัตถุ และเสียงในลักษณะมัลติมีเดีย การประยุกต์ใช้โปรแกรมกับงานธุรกิจอย่างเหมาะสม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.