เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

P2P การให้คำแนะนำ M.6/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถใช้คำศัพท์ สำนวนภาษาในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาได้