homeเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
person
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ผู้สอน
นาย สิทธิกร นิพภยะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2566

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาหลักการทั่วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)