homeวิชาคอมพิวเตอร์ ป.4/1
person
วิชาคอมพิวเตอร์ ป.4/1

ผู้สอน
นาย อิสระพงค์ มีเที่ยง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาคอมพิวเตอร์ ป.4/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2567

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาคอมพิวเตอร์ ป.4/1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)