เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธงชัย สิทธิยานุรักษ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของระบบเครือข่าย ประเภทของเครือข่าย มาตรฐานการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ปฏิบัติการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย การใช้ระบบปฏิบัติการบนเครือข่าย ปฏิบัติการรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย การบริหารดูแลระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต