ผู้สอน
ธงชัย สิทธิยานุรักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช.2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25677

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของระบบเครือข่าย ประเภทของเครือข่าย มาตรฐานการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ปฏิบัติการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย การใช้ระบบปฏิบัติการบนเครือข่าย ปฏิบัติการรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย การบริหารดูแลระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต