ผู้สอน
ชฎากานต์ ฤทธิมนตรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาจีน ชั้นม.4 เรื่องเวลา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25681

สถานศึกษา

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

เรื่องของเวลา การนับเวลาแบบจีน การเขียนและบอกเวลา และบอกความแตกต่างของเวลาไทยและจีน