เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Active voice and passive voice

เกี่ยวกับชั้นเรียน

active voice คือ ประโยคที่ประธานเป็นผู้กระทำ

Passive voiceคือ ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ