เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการเติม s/es/ies กับคำกริยา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภานุพันธุ์ คชินเผือก

โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

หลักการเติม s/es/ies กับคำกริยาช่องที่ 1 ที่เกี่ยวข้องการสร้างประโยค Present simple tense