เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปฐมวัย อ 1 หน่วย ร่างกายของฉัน เรื่องประสาทสัมผัส

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จารุณี โฆษะ

โรงเรียนรุจิธรรมวิทยา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ตา หู จมูก ปาก มือ เท้า ตามีหน้าที่ดู หูมีหน้าที่ฟัง ปากมีหน้าที่พูดเเละรับประทานอาหาร มือไว้หยิบจับสิ่งของ เท้าไว้เดิน

รับทั้งการรักษาความสะอาด