ปฐมวัย อ 1 หน่วย ร่างกายของฉัน เรื่องประสาทสัมผัส
ผู้สอน

จารุณี โฆษะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ปฐมวัย อ 1 หน่วย ร่างกายของฉัน เรื่องประสาทสัมผัส

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25686

สถานศึกษา
โรงเรียนรุจิธรรมวิทยา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ตา หู จมูก ปาก มือ เท้า ตามีหน้าที่ดู หูมีหน้าที่ฟัง ปากมีหน้าที่พูดเเละรับประทานอาหาร มือไว้หยิบจับสิ่งของ เท้าไว้เดิน

รับทั้งการรักษาความสะอาดClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.