เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องจำนวนนับที่มากกว่า 100,000

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จำนวนนับที่มีตัวเลขหกหลัก ตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายของหลักหมื่นเป็นตัวเลขหลักแสน และแสดงจำนวนทีละแสน ส่วนจำนวนนับที่มีเจ็ดหลักหรือมากกว่าเจ็ดหลัก ตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายของหลักแสนเป็นตัวเลขหลักล้าน จำนวนในหลักล้าน หรือทางซ้ายมือของหลักล้านเพิ่มขึ้นเป็น 1ล้าน, 2 ล้าน, …, 10 ล้าน, 20 ล้าน, …, 100 ล้าน, …